Voorstellen: Kwartiermaker Rik

Categorie: Nieuws

17-11-2023

Mijn eerste ervaringen als Kwartiermaker van Coöperatie Insert

Mijn naam is Rik van de Laak en ik ben sinds februari van dit jaar als Kwartiermaker bij de Coöperatie Insert aan de slag. Toen ik gevraagd werd door de coöperatie of ik interesse had in deze functie, werd mij duidelijk dat  Coöperatie Insert een unieke samenwerking is van een aantal vooruitstrevende sloopaannemers die zich bezighouden met circulariteit. Ik was gelijk getriggerd.

Om precies te zijn houdt Coöperatie Insert zich bezig met sloopmaterialen, om deze na herbewerking weer terug te laten keren in de bouwkolom. Op dat moment waren er twee materiaalstromen actief en zat de coöperatie in een opstartfase. De Kwartiermaker had de taak het aantal materiaalstromen uit te breiden en ook na te denken over de organisatievorm waarin diverse sloopbedrijven efficiënt kunnen samenwerken. Enerzijds dus de focus op circulariteit en anderzijds de rol van kartrekker. Die plannen moesten worden uitwerkt om de coöperatie verder vorm te geven. Dat leek me wel wat, ik startte dan ook met veel enthousiasme in de functie van Kwartiermaker.

Mijn opgedane werkervaring binnen de baksteenindustrie was nuttig. De laatste 22 jaar bij Wienerberger heb ik gewerkt als Productiemanager. Daar heb ik veel ervaring mogen opdoen over hoe een organisatie in te richten,in beweging te brengen en te analyseren wat er nodig is om zaken in gang te zetten. Ik doe dit graag met creatieve oplossingen en door de samenwerking op te zoeken. Ook was de bouwsector me al bekend en had ik een relevant netwerk in die sector.

Momenteel is de verkenningsfase afgerond. Tijdens deze fase heb ik alle kernleden (de sloopbedrijven) bezocht en ben ik gastvrij ontvangen en dat voelde goed. Ik heb een goed inzicht gekregen in hoe de bedrijven zijn opgebouwd en waar ze voor staan op het gebied van circulariteit. Tijdens de bezoeken heb ik gezien dat circulariteit bij sloopbedrijven in de genen zit. Om een vuist te kunnen maken hebben ze zich verenigd in de Coöperatie Insert om zo samende circulariteit aan te jagen en vorm te geven. En om een leverancier te worden in de circulaire bouwkolom.

Tijdens de kennismakingsgesprekken heb ik door middel van een vragenlijst een analyse uitgewerkt. Hieruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen waar we nu stappen mee maken! Enkele verbeteringen die nu zijn doorgevoerd of op het punt staan om doorgevoerd te worden, zijn het creëren van eigenaarschap waardoor er een duidelijke sturing komt in oogst, productie en verkoop per materiaalstroom. De processtappen van oogst tot en met eindproduct zijn geanalyseerd en er worden optimalisaties doorgevoerd. Er worden businessmodellen opgezet en bij de materiaalstroom hardhout staan we op het punt om met een landelijke dekking oogst en verwerkingswerkplaatsen in te richten ,dieeen blauwdruk moeten worden voor de materiaalstromen die volgen.

Ik kijk uit naar het vervolg!

Rik van de Laak
Kwartiermaker Coöperatie Insert